BD-V9700。カラーは左がシルバーで、右がシャンパン

BD-V9700。カラーは左がシルバーで、右がシャンパン