「TC-E261S」は、カンブリア宮殿で開発過程が紹介されたという

「TC-E261S」は、カンブリア宮殿で開発過程が紹介されたという