「MERIDA X BASE」はIZU VILLAGE内にある

「MERIDA X BASE」はIZU VILLAGE内にある