LED看板「大ぴちょんくん」がハロウィーンバージョンに

LED看板「大ぴちょんくん」がハロウィーンバージョンに